اطلاعیه ها

اطلاعیه 1

اطلاعیه 2

اطلاعیه 3

جدول نرخ خرید انواع قراضه و ضایعات آهن

از تاریخ 1400/10/11

تامین کنندگان محترم، خرید ضایعات قراضه آهن شرکت نورد و تولید قطعات فولادی صرفا مطابق با جدول زیر انجام می شود.

ردیفانواع قراضهنرخ خرید(تومان)وضعیت خریدپرداخت از تاریخ تحویل فاکتور
1 پرسی روغنی مشکی116007 روزه
2فله روغنی نرمه116007 روزه
3 فله روغنی ضخیم116007 روزه
4 روغنی ريزباروپولکی11200فعلا خرید نداریم-
5 پرسی گالوانیزه و روکش دارخودرويی11200فعلا خرید نداریم-
6 فله گالوانیزه و روکش دار خودرويی11100فعلا خرید نداریم-
7ويژه111007 روزه
8حلب نوبار (سفید)111007 روزه
9پرسی گالوانیزه10700فعلا خرید نداریم-
10 فله گالوانیزه10600فعلا خرید نداریم-
11پرسی سنگین بار درجه يک11000فعلا خرید نداریم-
12سنگین بار درجه یک (فله)109007 روزه
13 پرسی سنگین بار درجه دو10750فعلا خرید نداریم-
14سنگین بار درجه دو (فله)106507 روزه
15سبک9000فعلا خرید نداریم-
16حلب کهنه8000عودت می شود و خرید نداریم
17بارهای آلیاژی طبق آیین نامه ارسالیفقط با هماهنگی خریداری می شود
18کالاهای ممنوعه مطابق آیین نامه ارسالیعودت می شود و خرید نداریم
  • در صورت وجود هر گونه ضایعات انفجاری(کمک اتومبیل، سیلندر گاز، تجهیزات نظامی و …) کد مشتری مسدود شده و مبلغ 7 میلیون تومان بابت هر تکه از حساب مربوطه کسر می شود.
  • ملاک تسویه 7 روز بعد از تحویل فاکتور (به استثنای 2 روز آخر ماه)می باشد
  • برای اطلاع از تعریف انواع قراضه به آیین نامه خرید قراضه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی مراجعه نمایید.